logo

Deposit översätt till svenska
deposit översätt till svenska

More_vert Some people are in favour of setting up a specific European fund, whilst others prefer to increase the iopc Fund.
EnglishHowever, the Swiss Government decided to grant us a non- refundable loan amounting to approximately EUR 120 million.Swedish Utbetalning av en dagersättning på en helgdag är en signal till väljaren att i axis bank fixed deposit rates for 5 years ännu större omfattning låta bli att rösta vid nästa val.More_vert, om detta ska bli möjligt är det viktigt inte bara ge Haiti gåvobistånd, utan att även se till att landet och dess samhälle får en nystart.More_vert, för det första är den avdragsbar, vilket innebär att när exportören köper något från importören kan han eller hon dra av det tullbelopp som han eller hon betalat.More_vert, in many countries pensions have been promised although there riskfritt bonus are not the corresponding funds to pay them.SwedishDen bör innehålla tydliga regler för utbetalning av medel, så att man kan lyfta fram regionens behov och särskilda egenskaper.More_vert, denna tullkredit innefattar tre olika aspekter: den är avdragsbar, omsättningsbar och överlåtbar.EnglishWe should learn from Bosnia-Herzegovina to establish an innovative approach to Community aid: no longer non- refundable subsidies, but rather partnerships and returnable loans.
SwedishSomliga är positiva till en särskild europeisk fond, medan andra föredrar en utbetalning från fipol.
När Leslie var 14 drömde han om att bli en känd artist, men trots sin talang hamnade han snett.
More_vert, there are also amendments on the provision of living allowances, and.EnglishFor this to be possible, it is essential not only to give Haiti non- refundable aid, but also to make sure that the country and its society are given a fresh start.More_vert Payments are never made to private bank accounts.More_vert, the criteria used in connection with the paying out of subsidies should also be clearly defined.SwedishDe framsteg som ett land gör mot att nå dessa mål är grunden för Europeiska kommissionens utbetalning av olika stora budgetstöd.SwedishVår styrelse har i princip beviljat stöd till ett gruvprojekt i Katanga, men ännu har ingen utbetalning skett för detta projekt.More_vert, the CAP should not be reduced just to the distribution of money.EnglishExamples of this state intervention include non- refundable loans, tax breaks, the artificial devaluation of the currency and, in some cases, the non-depreciation of investments.SwedishÄven de kriterier som används i samband med utbetalning av stöd bör tydligt fastställas.More_vert, the Commission has set a final deadline of the end of 2001 for the funds to be spent.More_vert, som exempel på sådana statliga stöd kan nämnas återbetalningsfria lån, skattelättnader, konstlad devalvering av valutan och, i vissa fall, avskrivningsfria investeringar.
SwedishTyvärr är alltför mycket av detta stöd bara en utbetalning till europeiska företag som investerar i dessa länder.

Europeiska unionen och dess medlemsstater står nu för 55 procent av det totala internationella biståndet och för två tredjedelar av det återbetalningsfria biståndet i världen.
More_vert Unfortunately, however, too much of this aid is often nothing more than a de facto rebate granted to the European companies investing in these countries.
More_vert The progress that a country makes towards meeting such targets is the basis on which the European Commission disburses variable tranches of budget support.


Sitemap