logo

Insättning skogskonto underskott

Som nämnts anger programmet på deklarationsblanketten automatiskt avdrag för sådana insättningar som i kassaboken registrerats på Skogskonto under det inkomstår som deklarationen avser.
Detta ger ett underskott på 150 000 kr, vilket inte är poker software allowed pokerstars tillåtet.Du som äger skog kan välja att sätta in inkomster från avverkning på ett så kallat skogskonto.En insättning av ränta på skogskontot måste i programmet registreras som en egen separat överföring till skogskontot.Först gör banken ett avdrag från räntan för en s k definitiv källskatt som är 15 av den ränta som beräknas på ett skogskonto.Skogsskadekontot har en löptid på 20 år och minsta insättning är 50 000.För att få uppskov med beskattningen av ett visst belopp, krävs att samma belopp sätts in på ett skogsskadekonto.Dessa högre procentsatser (80 respektive 50 procent) gäller också för insättning på skogsskadekonto, som är ett särskilt slags konto.Trots avkastningskatten blir behållningen efter skatt högre för en skogskontoplacering.Träffa Ulf Magnusson som använt tjänsten Digital Skogsägare i ett.Detta innebär att man placerar obeskattat kapital på skogskontot.
Du är här: Skriven hjälp Löpande rutiner Kassabok Skogskonto för skogsägare, om du äger en fastighet med skog som är bokförd som en tillgång i programmet kan det bli aktuellt att använda ett s k skogskonto.Med övervägande del menas mer än 50 procent.Investeringskostnaden är ju inte direkt avdragsgill utan skrivs av genom årliga värdeminskningsavdrag under en tioårsperiod.Däremot dras varje år en definitiv källskatt (15 procent) på räntan.Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen.Efter fem år har beloppet på skogskontot vuxit till 104 323 kr före skatt och 73 026 kr efter avdrag för den 30-procentiga kapitalskatten i samband med ett eventuellt uttag.En sak som är bra att känna till är förresten detta: du får inte uppskov med skatten om insättningen på skogskontot blir så stort att det skapar ett underskott i näringsverksamheten.I och med att kapitalet förs över till skogskontot kommer detta att kunna räntefördelas när pengarna tas ut från kontot.Villkoren för ett skogsskadekonto är desamma som för ett skogskonto med enda skillnaden att pengarna får stå inne på kontot i max.Därifrån bestämmer du att överföra pengar till ditt skogskonto.I programmet kan du bara registrera insättningar på skogskonto genom att välja Ny överföring under Löpande rutiner - Kassabok.
Om en skogsägare drabbas av skador på skogen, orsakad av exempelvis storm, brand eller insekter, som medför att minst två års tillväxt måste avverkas medges förhöjd insättning på skogskonto.


Sitemap