logo

Jämställdhetsbonus föräldraledig


Jag tycker det är viktigt, och jag står upp för att medarbetare oavsett om man jobbar i näringslivet eller i staten ska ha personalförmåner, men de ska vara rimliga.
Det är ingen hemlighet att Centerpartiet sedan 1973 har haft fallande siffror med några undantag, och vi autoclick deposit jobbar ju med att bli en relevant kraft i svensk politik.
Så som den nya regeringen har agerat det första året fortsätter de i samma takt är det ju möjligt att vi faktiskt använder det verktyget under mandatperioden.Så när Socialdemokraterna nu föreslår en delad föräldraförsäkring, då är det något som är bra?I dag med väldigt låga elpriser, så blir det för få investeringar både i förnybart och i kärnkraft för att det helt enkelt är för dyrt.Står du fast vid det målet?Sedan väntar ett spelsida bonus halvårs föräldraledighet.Det föreslogs i idéprogrammet bland annat att invandringen bör i princip vara fri.Jag tycker att det sätter Sverige på kartan, och det är bra för vår BNP, för tillväxten och för besöksnäringen och turismen.Jag tycker att det är viktigt att vi politiker tar ansvar så att vi inte blir en bananrepublik som har nyval eller byter regering två gånger om året, som Sverigedemokraterna hotade med.Däremot kan man ställa upp kriterier som kan få använda, och så får man göra en bedömning i fall till, för jag vill ha en skarpare vapenexportlagstiftning än vad vi har i dag, men det går inte att peka ut enskilda länder.Just den här intervjun skulle jag förberett mycket bättre.Jag träffar ju Olle väldigt ofta, senast förra veckan, och vi har ett bra samtal tycker jag.Vad är Kina till exempel?
Dessutom har vi väldigt många duktiga idrottare i Sverige.
Så vi har stärkt oss, både partiet förtroendemässigt och mitt partiledarskap har förstärkts enormt sista året, men också i våra prioriterade frågor om landsbygd, miljö och småföretag är vi nu starka.
Men när det rör just krigsmateriel och vapenexport, där finns det en speciallagstiftning i Sverige som jag är beredd att försvara, men man ska göra det på ett mycket diplomatiskt sätt när man ska avsluta sådana här avtal, och där misskötte sig regeringen.Det som är viktigt är att inte stänga dessa länder mot omvärlden, utan vi måste fortsätta att handla med dem, vi måste ha bra affärsförbindelser.Vi sätter agendan i väldigt många viktiga frågor.Det tycker vi är rimligt.Vilken är din förklaring till deras framgång?Så ska vi tala om anställningsskydd.Här har Fredrick Federley och Centerpartiet nu arbetat intensivt i EU-parlamentet för att styra upp de medel som dessa länder får från EU:s socialfond för att faktiskt arbeta med denna grupp som i dag saknar demokratiska rättigheter i dessa länder.Det handlar heller inte om ett ensidigt fri invandring till Sverige, utan det handlar snarare om en rörlighet för dig och mig att kunna resa över hela världen.Och i EU-valet gjorde vi vårt bästa valresultat på 19 år, så relativt sett är jag mycket nöjd med hur Centerpartiet har utvecklats de senaste åren.Jag tycker att man ska väga kompetens mycket tyngre.Vi tycker att det behövs.

Sitemap